lostinhvozd.cz


Mediální partneři:


Soutěž:

Soutěž již byla ukončena a z 18 úspěšných řešitelů vyhrála tričko naší hry Lenka Houdková, která shodou okolností správné řešení zaslala jako první. Doufáme, že se budete u šifer dobře bavit i mimo soutěž.

Pokud dokážete rozluštit následující šifry, pak doufáme, že si nenecháte ujít další ročník hry?

Doporučujeme řešit v týmech a nápovědu použít až jako opravdu poslední možnost.

Nezbytnou pomůckou každého účastníka je pak základní dešifrovací tabulka, ideálně třeba ta od Chlýftýmu.


Šifra 1 (lehčí)

15,18,19,8,23,53,16,52

Nápověda

Řešení


Šifra 2 (lehčí)

Nápověda

Řešení


Šifra 3 (těžší)

AUGACCUACUGUAAAGCUUAG

Nápověda

Řešení


Šifra 4 (střední)

105I111I5111I105111I1I1015I1015I1I101051I1015I1I10111I101I1

Nápověda

Řešení


Šifra 5 (lehčí)

Nápověda

Řešení


Šifra 6 (lehčí)

Ten hlas je z hrdla černého pěvce,
a malý lístek snáší se k zemi,
ze stromu v ostnatém brnění.
Až někde za obzorem, v nedohlednu,
staví si hnízdo velký, teplomilný pták.
Vím to, neboť jsem to vystudoval.
Bůh, náš pán, je mi svědkem.

Nápověda

Řešení


Finální heslo jste pak získali z jednotlivých dílčích tajenek, kdy každá představovala písmenko Parkoviště=P, Kroužek=O, Tyčka=I, Ochranná známka=R, Jezírko=O, Kladivo=T. Správné heslo bylo tedy POIROT.
© Powered by hlína 2012-14