Příběh

15. března 1939 - Okupace Československa

14. března 1942 - Vysídlení obyvatel Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska za účelem zřízení vojenského cvičiště zbraní SS-Truppenübungsplatz Beneschau o rozloze 441km2, které zasáhne 30.000 lidí ve 180 osadách. Plánem je kompletní vysídlení Benešovska a osídlení této oblasti německým obyvatelstvem. Touto násilnou germanizací v srdci protektorátu má vzniknout takzvaný SS-Stadt Böhmen.

Vila Katuška
Vila Katuška se stává hlavním sídlem Gestapa na Benešovsku. Jako pomocná síla zde z civilního obyvatelstva působí tlumočník a telegrafista Karel Prässel. Syn německých rodičů se nacistům jeví jako důvěryhodná osoba, ale zdání klame. Ačkoli je považován místním obyvatelstvem za zrádce a přisluhovače nacistů, ve skutečnosti je v kontaktu s místním odbojem. Při práci telegrafisty mu pod rukama prochází spousta informací a zároveň také zná běžné šifrovací kódy, pomocí kterých spolu německé posádky komunikují. Většinou se jedná o běžnou operativu, ale Prässel trpělivě vyčkává a věří, že jeho velká chvíle teprve přijde.

7. dubna 1943 - pod rouškou noci přijíždí k sídlu Gestapa německé nákladní auto, posádka vykládá zvláštní bednu a pod dohledem několika příslušníků SS ji odnáší do sklepních prostor vily. Prässel odesílající zrovna depeše vše po očku nenápadně sleduje ze své kanceláře. Co to může být, že kolem toho dělají takové tajnosti? Dokumenty? Zbraň? Zlato? Den za dnem dochází do práce brouzdajíce kolem místnosti, kde byla tajemná bedna složena. Ale prakticky vždy je místnost buďto uzavřená, nebo v ní někdo je a ozývá se odtud podivné klapání, skoro jako kdyby někdo psal na psacím stroji. Teprve po třech týdnech prochází Prässel náhodou kolem dveří, už málem přestal doufat, že se kdy dozví, co za dveřmi může být. Vtom si všimne, že opatrnost gestapáků již přeci jen časem polevila, a dveře zůstaly pootevřené. Zastaví se, nahlédne škvírou dovnitř a zůstane stát jako přikovaný… "Ale to je přece… to není možné… proč zrovna tady… ale musí to být určitě ono……… to musí být Enigma."

Enigma
Kolik lidí již za války zahynulo jen kvůli tomu, aby získali tuto informační zbraň nacistického Německa. Kód, který nebyl doposud ještě nikdy plně prolomen, může v konečném důsledku zvrátit výsledek války nebo přinejmenším urychlit její průběh. Psací stroj propojený se složitým mechanicko-elektrickým zařízením s vyměnitelnými a různě nastavitelnými kombinacemi rotorů. "To by bylo něco přístroj získat, nebo alespoň zjistit algoritmus šifrování, možnosti nastavování, okopírovat rotory," napadlo okamžitě Prässela. Ale jak se vůbec dostat tajně do místnosti a jak vynést cokoliv z budovy, když je téměř pokaždé při odchodu domů kontrolován. Navíc při sebemenším prozrazení následuje v lepším případě trest smrti bez jakéhokoli soudu, v horším případě mu předchází mučení za účelem získání informací.
30. srpen 1943 - britská rozvědka v Londýně dostává do ruky zprávu přeposlanou přímo z okupovaného Československa místním odbojem.

* Nápověda k šifře.

Sgt. Štěpán Klímek
17. září 1943 - na území Československa dopraven spolu s výsadkovou skupinou Silver C český emigrant Štěpán Klímek, který do té doby působil nejprve u britského královského letectva, a poté u britské rozvědky jako dešifrant v Bletchey Parku. Jeho úkol je jasný, kontaktovat Prässela a získat od něj co možná nejvíce informací o Enigmě. Ke kontaktu skutečně dojde, ale nešťastnou shodou náhod je Prässel prozrazen. Prässelovi nezbývá než narychlo uprchnout. Ještě před svým útěkem zanechá Klímkovi zašifrovanou zprávu. Začíná závod s časem, závod na život a na smrt. Prässel se stává štvanou zvěří, protože s sebou možná nese informaci cennější než jeho vlastní život. Nemůže už na Klímka déle čekat, musí se co nejrychleji někde ukrýt. Proto zanechá na místě plánované schůzky zašifrovanou zprávu. Ta obsahuje informaci o poloze jeho úkrytu. Zatím německé jednotky důkladně pročesávají okolí Benešova s rozkazem dostat Prässela živého či mrtvého. Ten se sice šťastně dostává do svého úkrytu kdesi za městem, avšak vidí, že tady dlouho nebude moci zůstat. Němci se blíží a neunikne jim ani myš. Má jen několik hodin na rozmyšlenou, než bude nucen opět se přesunout. V jeho mysli se množí pochybnosti. Nalezne Klímek jeho zprávu, a pokud ano, dokáže ji rozšifrovat? A co má vlastně podniknout dál? Jak naložit s informací, která je možná cennější než jeho vlastní život? Musí udělat maximum pro to, aby se dostala do rukou Štěpána Klímka. To je jeho jediná naděje. Utěšuje se, že snad právě v této chvíli Klímek nalezl jeho zprávu a počíná ji luštit.

Karel Prässel
Zatímco takto uvažuje, Štěpán Klímek čeká na domluveném místě v osamělé uličce mezi hřbitovními zdmi a marně Prässela vyhlíží. Již uplynula více jak hodina od domluveného času setkání. Něco je v nepořádku. Klímek pomalu vystoupí z temného zákoutí pod hřbitovní zdí a zamíří k osamocené svítilně, jejíž slabá záře osvětluje několik schůdků vedoucích k boční brance hřbitova. Na okraji osvětleného prostranství se Klímek zastavuje, jeho pozornost upoutalo cosi podivného. Na nejvyšším schůdku se ve světle lampy zableskla bílá cigaretová krabička. Klímek ji ze vzdálenosti několika kroků nedůvěřivě prohlížel. Byla to luxusní značka, kterou jste v protektorátu jen tak snadno nesehnali. Byla k vidění jen u vyšších německých důstojníků. Zdála se zcela nedotčená a co víc, stála zcela nepřirozeně na výšku. "Tebe tu asi nikdo neodhodil, malá?" zamumlal si pro sebe Klímek a zvednul krabičku a otevřel ji. Uvnitř nebyla jediná cigareta. Místo toho zde byl kousek špinavého papírku s jakousi zašifrovanou zprávou.


* Nápověda k šifře.

Rok 2007: Do České republiky přijíždí Stewart Klímek, vnuk jednoho z hlavních aktérů dávných událostí. Bez něj bychom se stěží dozvěděli o tomto příběhu, který se zde za války udál. Kromě příběhu s sebou přiváží i zápisník svého dnes již mrtvého dědečka a také balíček záhadných šifer s různými tajemnými zprávami a zápisky. Ani sám Klímek však neví o událostech nic bližšího, než vyplývá z deníku jeho dědečka. Jeho otec mu pouze vyprávěl, že dědeček se prý do Anglie vrátil ještě během války. Byl prý v tehdejším protektorátu postřelen a na události které se tehdy staly, nerad vzpomínal. Jak to ale tehdy vlastně dopadlo? Podařilo se vyzvednout údaje o Enigmě a doručit je zpět do Anglie? Pojďte si zopakovat rekonstrukci dávného příběhu a prožít si dobrodružství Štěpána Klímka ve stopách prchajícího Prässela a zjistit jak to tehdy vlastně bylo a jaký osud všechny aktéry našeho příběhu postihl. Díky tomu, že se nám do ruky dostal zápisník Štěpána Klímka a šifrované zprávy vytvořené Karlem Prässelem, můžeme zkusit celý příběh opět prožít.


© Powered by hlína 2012