Kontakt:
Telefon: +420 720 759 897
WWW:www.lostinhvozd.wz.cz
Email:lostinhvozd@seznam.cz
Bankovní spojení: 27-3835260277/0100 KB Benešov a.s.


Partneři:


Orgové:
Hlína - Global Head Office Executive Manager & Director, nic nedělá, na vąechny řve a zbytečně prudí.
Olda - Lead Graphic, manaľer trasy, Tiger Woods jr., Interní auditor a kritik
Mates - Romantický básník a sportovní manaľer pro fyzickou prověrku a doplňkové úkoly.
Koubič - Head Muscle Manager & Bodyguard
Honza - Hlavní video mág...


Speciální poděkování:
Muhu Game - za inspirativní organizaci jiľ tradiční jizerské ąifrovačky...
Janče, nejąikovnější umělkyni za úľasnou lebku na finále hry.
Kulichovi, za moc pěkné náčrty základní grafiky.


© Powered by hlína 2012